Triển vọng phát triển của ốc vít

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đạt 3087826 tấn, tăng 516,605 tấn so với cùng kỳ năm 2020, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; giá trị xuất khẩu 702,484 triệu USD, tăng 14146,624 triệu USD so với cùng kỳ năm 2020. Tăng 25,4%.
Sản lượng xuất khẩu hàng tháng của ốc vít Trung Quốc từ tháng 8 năm 2020 đến năm 2021

Development prospect of fasteners
Giá trị xuất khẩu hàng tháng của ốc vít Trung Quốc vào tháng 8 năm 2020-2021
Development prospect of fasteners

Trong năm qua, giá xuất khẩu ốc vít trung bình tại Trung Quốc là 2.200 USD / tấn, đạt đỉnh 25.000 USD / tấn vào tháng 8/2021; trong đó, giá xuất khẩu ốc vít bình quân trong tháng 8 năm 2021 là 25.000 USD / tấn. .
Giá xuất khẩu trung bình hàng tháng của ốc vít Trung Quốc trong tháng 8 năm 2020-2021
Development prospect of fasteners


Thời gian đăng bài: 21-10-2021