Vít tường

 • Vít vách thạch cao đầu phồng phốt phát đen

  Vít vách thạch cao đầu phồng phốt phát đen

  Vít vách thạch cao luôn được sử dụng để buộc các tấm vách thạch cao vào đinh tán tường hoặc phào trần.

  So với vít thông thường, vít vách thạch cao có ren sâu hơn.

  Điều này giúp tránh các vít dễ dàng bị bung ra khỏi vách thạch cao.

  Vít vách thạch cao được làm bằng thép.

  Để khoan chúng vào vách thạch cao, cần có tuốc nơ vít.

  Đôi khi neo nhựa được sử dụng cùng với vít vách thạch cao.Chúng giúp cân bằng trọng lượng của một vật treo đều trên bề mặt.